3 tips om te brainstormen over je 'product of the future'

Vandaag gaat alles razendsnel: technologieën komen en gaan, producten die gisteren nog onoverwinnelijk leken, bestaan vandaag enkel nog in onze herinnering. De zoektocht naar het 'product van de toekomst' is iets waar quasi elke hightech ondernemer van wakker ligt. Het is natuurlijk naïef te denken dat je op een 'one size fits all'-manier kan oplijsten hoe elk product future-proof te maken; elk product en elke context is immers anders. Hierbij alvast drie tips om te gebruiken tijdens de volgende brainstorm over uw product van de toekomst. 

Het is inderdaad misschien naïef te denken dat je op een 'one size fits all'-manier kan oplijsten hoe elk product van de toekomst eruit gaat zien, maar toch denken we dat er enkele algemene basisideeën kunnen zijn om van te vertrekken bij brainstorms over het product van de toekomst: 

  1. Een product van de toekomst levert duidelijke, toegevoegde waarde voor zijn gebruiker door technologie slim in te zetten ten dienste van de gebruiker.
  2. Een product van de toekomst is een geconnecteerd product dat wordt aangevuld met internet-gebaseerde diensten.
  3. Een product van de toekomst wordt slimmer, beter (more useful)  en mogelijk meer autonoom doorheen de tijd, en dit voor zowel de gebruiker als voor de producent van het product.  

Een product van de toekomst levert duidelijke, toegevoegde waarde voor zijn gebruiker door technologie slim in te zetten ten dienste van de gebruiker
Maar al te vaak worden er zogenaamd 'slimme' producten gelanceerd waarvan men zich kan afvragen welke concrete nood, welk concreet probleem deze producten oplossen. Het is niet omdat een voorheen 'dom' product nu plots bediend kan worden via een smartphone-app dat je echte, toegevoegde waarde levert voor de gebruiker. Een product van de toekomst zal daarom inspelen op concrete noden van zijn gebruiker. Bekijk dus zeker hoe technologie kan aangewend worden als een middel om een product van de toekomst straffer te maken, maar zie de technologie nooit als een doel op zich. 

Een product van de toekomst is een geconnecteerd product dat wordt aangevuld met internet-gebaseerde diensten
Het lijkt behoorlijk veilig om te stellen dat het product van de toekomst een geconnecteerd product is, dat op een of andere manier in staat is om te communiceren en informatie uit te wisselen met anderen. Die anderen zijn uiteraard de gebruiker, maar kunnen evengoed andere producten van de toekomst, de producent of andere gebruikers zijn. De data die daarbij uitgewisseld wordt, zal de basis vormen van bijkomende diensten die via een online/mobile model worden aangeboden, door de fabrikant van het product of door derden. Waar de aankoop van het eigenlijke product vaak een eenmalige transactie is, zullen de bijkomende services de productbouwer de mogelijkheid bieden om een blijvende relatie op te bouwen met zijn klanten, al dan niet resulterend in nieuwe, terugkerende inkomstenstromen. 

Een product van de toekomst wordt slimmer en beter (more useful) doorheen de tijd, en dit voor zowel de gebruiker als voor de producent van het product
Een product van de toekomst leert hoe het gebruikt wordt door individuele gebruikers. Het verzamelt deze gegevens, aggregeert ze en kan zich daardoor beter aanpassen aan de noden van de gebruiker. De productbouwer gebruikt deze analytics om het eigen productmanagement op een data-gedreven manier te sturen. Nieuwe en verbeterde functionaliteiten worden in de mate van het mogelijke op een continue wijze naar de gebruikers opgeleverd, zodat het product van de toekomst en de aanvullende diensten rond dit product, effectief waardevoller worden voor de gebruiker over tijd. Uiteraard gebeurt dit alles op een transparante wijze en met inachtneming van de privacy en security van de gebruiker. 

Conclusie

Het gevolg van dit alles is dat de ontwikkeling van het product van de toekomst een complexe, multidisciplinaire aangelegenheid zal worden: er is uiteraard sprake van klassiek productontwerp, maar evengoed van elektronica, cloud-architecturen, software engineering, data science, met impact op hoe het product gemaakt en uitgerold wordt. 

Bij Sirris hebben we vele van deze competenties in huis. We kijken alvast uit om samen met u te brainstormen over uw product van de toekomst!

(Bron foto: www.dreamstime.com)