118 maal steun bij het indienen van octrooien in het Waalse Gewest

brevets

In 2016 heeft het Waalse Gewest 118 keer financiële steun gegeven bij het indienen van octrooien. Ondernemingen uit de sector Biotechnologie en Gezondheid zijn bijzonder goed vertegenwoordigd.

De steun die het Waalse Gewest verstrekt bij het indienen van octrooien dekt een deel van de kosten om een octrooi aan te vragen (erelonen en taksen) totdat de octrooien afgeleverd worden. De subsidie kan goed zijn voor 25 % tot 50 % van de kosten die aangerekend worden door een octrooigevolmachtigde die erkend is door het Europees Octrooibureau. 

In het activiteitenverslag van 2016 vermeldt de DG06, de directie voor de begeleiding van onderzoek, dat er 118 dossiers zijn ingediend door ondernemingen. Het leeuwendeel gaat naar de sector Biotechnologie en Gezondheid (41 %) maar de andere sectoren zijn ook vertegenwoordigd, onder andere de sectoren waarin Sirris actief is (mechanica en materialen, ICT, aeronautica, transport, ...). 

Bron

 

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris. 

Tags: