Fischbach produceert verpakkingen voor de silicone- en lijmindustrie. Het internationale bedrijf met een vestiging in Temse spuitgiet kokers die nadien bedrukt worden. Het bedrijf verkende de mogelijkheden van duurzame verpakkingsalternatieven.

Overweegt u laswerk (gedeeltelijk) te automatiseren binnen uw bedrijf? Wilt u kennis delen, ervaringen uitwisselen en zo leren van andere bedrijven? Wilt u weten hoe anderen het verschil maken, hun toekomst zeker stellen? Dat kan! In het kader van het project Autolas zetten Sirris, BIL en Agoria een zelflerend netwerk op.

In een vorige blog verduidelijkten we al dat corrosie van structuren voor offshore hernieuwbare energie de economie veel geld kost. Het Europese project NeSSIE, waarin Sirris een partner is, wil het probleem van corrosie bij offshore energie aanpakken door een opportuniteit te creëren om anti-corrosieoplossingen te demonstreren.

Veel bedrijven in de metaalverwerkende industrie met lasactiviteiten zijn op zoek naar automatiseringsoplossingen om het tekort aan lassers op te vangen. Bieden lichtgewicht robots een gepaste oplossing?

Metalen, en in het bijzonder ferrometalen, behoren tot de best gerecycleerde en recycleerbare materialen. Ferrometalen worden vandaag massaal ingezameld en terug opgenomen in de materiaalkringloop, maar met nog te weinig aandacht voor degelijke selectieve recyclage en hergebruik. Het project Cleanscrap richt zich op procesoptimalisatie voor schroot-sortering, purificatie en het in kaart brengen van de exacte materiaalflows tussen diverse producenten, inzamelaars en verwerkers.

Deceuninck in het West-Vlaamse Hooglede-Gits bedenkt innovatieve oplossingen voor in en rondom gebouwen. Met de oplossingen die Deceuninck voorstelt, onder meer in pvc, biedt de onderneming een antwoord op de marktbehoeften en -verwachtingen. Al enkele jaren overweegt het bedrijf mogelijke alternatieve technologieën voor de productie van zijn pvc-profielen. Een technologie sprong er tijdens deze denkoefening uit: additive manufacturing.

Agoria organiseert de komende weken verschillende opleidingen in het kader van machineveiligheid en de machinerichtlijn.

Op 25 oktober 2018 organiseerde de IBN Cluster 'Innovatieve Coatings' in samenwerking met de IBN Cluster 'Offshore Energy' een workshop en matchmaking event rond 'coatingoplossingen voor corrosiebescherming aan de universiteitscampus van Diepenbeek.

Productiebedrijven integreren steeds meer digitale tools op de werkvloer. Wilt u weten wat digitalisatie op de werkvloer kan opbrengen en wat u moet doen om het maximum uit uw investering te halen? Sirris en KU Leuven zijn een onderzoeksproject gestart rond de economische impact van MES/MOM-systemen.