Blockchain en bescherming van de intellectuele eigendom

Enkele raakpunten tussen de blockchain en de intellectuele eigendom: registers, transacties, authenticatie van goederen, grijze markten. 

De ondernemingen zijn er zich steeds meer van bewust dat ze een reële IP-strategie moeten invoeren door hun activa op het vlak van merken, octrooien, auteursrechten, enz. te beheren. Dat is echter niet altijd vanzelfsprekend, vooral voor wat de niet-geregistreerde rechten betreft, zoals auteursrechten (ook op software), tekeningen of modellen: er kunnen makkelijker conflicten rijzen rond de creatie van die rechten, de eigendom en het gebruik ervan, enz. Het internet en het gemak dat het biedt op het vlak van uitwisselingen en inbreuken, maken het er niet makkelijker op. Volgens de specialisten ter zake zou de blockchain een oplossing voor bepaalde van die problemen kunnen bieden. Anderen hebben het zelfs over een nieuwe revolutie waaraan de intellectuele-eigendomsrechten zich zullen moeten aanpassen. 

De blockchain is een technologie voor bloksgewijze, transparante en beveiligde opslag en transmissie van gegevens, die voor de verificatie geen interventie van een tussenpersoon of derde instantie vergt. De gedistribueerde database van de blockchain bevat de historiek van alle uitwisselingen tussen de gebruikers sinds ze werd aangemaakt. Ze beheert die registratielijst door ze te beschermen tegen vervalsing of wijzigingen. 

De gegevens worden niet op een centrale server gehost maar door gedecentraliseerde systemen, en worden collectief door zogenaamde miners, die de nodige rekenkracht kunnen aanreiken, beheerd. 

Lees meer op Techniline.

Tags: