BIM 4.2 : Product-technische databanken en -links als technisch-commerciële drijfveer voor een tweede BIM-(r)evolutie

Met de uitvoering van onderhavig project willen de aanvragers/uitvoerders komen tot een meer "holistische" aanpak waarbij de impact van een ontwerpkeuze beter en sneller (technisch) multidisciplinair geëvalueerd kan worden.

Programma

Cluster-VIS-project

Projectduur

01/01/2018 – 31/12/2019

Doelstellingen

Met de uitvoering van onderhavig project willen de aanvragers/uitvoerders komen tot een meer "holistische" aanpak waarbij de impact van een ontwerpkeuze beter en sneller (technisch) multidisciplinair geëvalueerd kan worden.

Hiervoor dient een nieuw productenbeheerplatform (TECHDAT) te worden ontwikkeld dat toelaat om technische data via een centrale weg en volgens de nieuwste IT-implementatietechnieken breed beschikbaar te maken ("search & link engine"). Het te ontwikkelen platform zal hierbij als "uitwisselingstool" tussen de AANBOD zijde (fabrikanten en leveranciers van bouwproducten) en de VRAAG zijde (aannemers, architecten en studiebureaus) functioneren.

De manier waarop dit gebeurt moet "smart BIM e-commerce" mogelijk maken : bouwproducten moeten "digitaal" geselecteerd kunnen worden en vervolgens toegekend aan de objecten in een BIM-model die voldoen aan bepaalde eigenschap-vereisten.

Doelgroep

Het project mikt op 3 doelgroepen : enerzijds de fabrikanten en leveranciers van bouwproducten, anderzijds de aannemers, architecten en studiebureaus en vervolgens de BIM software ontwikkelaars en leveranciers.

De effectieve deelname aan de uitvoering van dit interclusterproject wordt geschat op 20 Vlaamse bedrijven in doelgroep 1, resp. 35 ondernemingen in doelgroep 2 en een tiental in doelgroep 3. Het theoretisch potentieel op Vlaams niveau dat men (later) kan bereiken bedraagt resp. 3.000 fabrikanten en leveranciers van bouwproducten; 5.000 architecten en 10.000 aannemers, alsook enkele honderden BIM software ontwikkelaars en leveranciers.

Samenvatting

Het project moet een productenbeheerplatform TECHDAT ontwikkelen dat via drie routines op de vragen uit de markt beantwoordt: routine (1) bestaat uit specifieke API's tussen TECHDAT en professionele databanken bij bedrijven (realtime dataconnectie), routine (2) gebruikt eenzelfde API tussen TECHDAT en voorgeconfigureerde databanken bij bedrijven ( real-time dataconnectie), terwijl routine (3) voor kleine KMO's zonder specifieke informaticastructuur een vereenvoudigd systeem omvat via spreadsheets en/of online formulieren (eenvoudig, maar niet real-time). Dit productenbeheerplatform TECHDAT is software-technisch toegankelijk voor allerhande tools of plug-ins in de tekenpaketten, zodat productdata van bedrijven rechtstreeks in BIM-modellen kan opgeladen worden.

Resultaat

Voor de eerste doelgroep die gebruik zal maken van TECHDAT verwacht men een stijging van de omzet met enkele procenten op de binnenlandse markt. Indien TECHDAT ook internationaal "de nieuwe standaard" zou worden, zal dit effect nog aanzienlijk versterkt worden. Voor de tweede doelgroep verwacht men de grootste economische impact. Door de introductie van BIM 4.2 kunnen de faalkosten op (grote) werven teruggebracht worden van gemiddeld 12 procent naar pakweg 3 procent. Ten opzichte van een huidige gemiddelde winst van slechts 1 à 2 procent per werf, betekent dit een enorme toename van de rentabiliteit en competitiviteit van de Vlaamse aannemerswereld, des te meer indien men ook kan meedingen naar contracten in het (naburige) buitenland. Voor de derde doelgroep ontstaan er tal van nieuwe business-opportuniteiten in het kader van BIM 4.2. In de mate dat zij sneller op de bal kunnen spelen dan hun buitenlandse concurrenten verwacht men een toename van 5 procent (of meer) van hun zakencijfer.

Partners

WTCB Vlaamse confederatie bouwInnovatief bedrijfsnetwerk Cluster BIM 
 Innovatief bedrijfsnetwerk Digitising manufacturing