Bescherming voor wie in de nanotechnologieën actief is

Gids voor kmo's: Uitwerken van een veiligheidsprogramma ter bescherming van wie in de nanotechnologieën actief is.

Bij de duurzame ontwikkeling van nanotechnologieën moeten de potentiële en onbedoelde gevolgen voor het milieu in aanmerking worden genomen en beheerd.
Het NIOSH, het National Institute for Occupational Safety and Health (het Amerikaanse federale agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk) heeft een gids (42 pag.) gepubliceerd voor het uitwerken van een programma tot bescherming van wie in het domein van de nanotechnologieën actief is.

De gids is voornamelijk voor de kmo's bedoeld en toont aan dat het belangrijkste element om de veiligheid in het bedrijf te vrijwaren, het voorkomen van blootstelling en werkincidenten is.

Het document reikt de nodige hulpmiddelen aan voor het leren herkennen en beheersen van de gevaren binnen een productieproces, die een negatieve invloed op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de werknemers en op de productiviteit van het bedrijf kunnen hebben.

Lees meer op Techniline.