Bescherming van traditionele kennis en traditionele cultuuruitingen

Hoe kan men traditionele kennis en culturele creativiteit tegen pogingen van particuliere toe-eigening beschermen? Hoe kan men biopiraterij tegengaan? De vragen liggen op tafel.

Net voor de lockdown hield Sirris voor een Brusselse denktank een presentatie over de veranderingen in de intellectuele eigendom en de grote uitdagingen ervan: in welke mate zijn de bestaande intellectuele-eigendomsstelsels in staat om in te spelen op de nieuwe paradigma's van innovatie en creativiteit?

Een van de vele uitdagingen waardoor de intellectuele eigendom zich zal moeten aanpassen of zal verdwijnen, heeft te maken met de intellectuele activiteiten in een traditionele context.

Traditionele kennis omvat kennis, knowhow, vaardigheden en praktijken die binnen een gemeenschap van generatie op generatie worden ontwikkeld, in stand gehouden en overgedragen. Deze kennis maakt deel uit van de culturele en zelfs spirituele identiteit van een gemeenschap. Ze is niet statisch, maar evolueert voortdurend.

Lees meer op Techniline.