Bescherming van Artificial Intelligence-oplossingen

Een webcast om te leren hoe je oplossingen van artificiële intelligentie kunt beschermen om ze te gelde te maken.

Om intellectuele eigendom betreffende artificiële intelligentie (AI) doeltreffend te beschermen, moet je rekening houden met alle onderdelen ervan: algoritme, gegevens, computercode, hardware, … en moet je verschillende delen van het recht combineren, onder meer auteursrecht en octrooirecht. Bedrijfsgeheimen en contracten zijn ook belangrijk op dit vlak.

Contracten, in het bijzonder alles rond data en licenties van intellectueel eigendomsrecht, hangen af van het huidige en het voor de toekomst vooropgestelde exploitatiemodel voor de technologie. Tal van factoren spelen mee en bij de analyse om AI en/of data te gelde te maken moet rekening gehouden worden met uiteenlopende facetten: het gaat om zakelijke, technische en juridische aspecten.

Sari Depreeuw, Daldewolf, bespreekt deze materie en stelt haar ideeën voor over de manier waarop de bescherming van oplossingen rond artificiële intelligentie aangepakt kan worden. 


Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.