Beleidsvoering inzake intellectuele eigendom voor de universiteiten

Hoe kan je beter leren dan door te leren van anderen? De WIPO stelt een database ter beschikking met modellen van overeenkomsten van intellectuele eigendom.

Een goed beleid van intellectuele eigendom is de basis voor activiteit en creativiteit van de onderzoeksorganisaties.

De Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) heeft een nieuwe website en database gelanceerd omtrent het beleid inzake intellectuele eigendom voor de universiteiten en onderzoeksinstellingen. 
Men kan er de beleidsregels, handleidingen en sjablonen voor type-modellen van overeenkomsten inzake intellectuele eigendom in 70 landen vinden. Men kan er tevens documenten en gidsen voor "goede praktijk" downloaden.

Deze bronnen moeten helpen bij de kennisoverdracht naar de economische sector.

Vanaf april 2018 vindt men er ook IP-templates, adviezen over gepersonaliseerde contracten, een checklist voor het schrijven ervan en andere instrumenten.  

Bron  


Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.