Belang van relokalisatie en nieuw economisch model bij post-corona-relance

In enkele maanden tijd is de COVID-19-pandemie erin geslaagd de kaarten van de globalisering volledig door elkaar te schudden. In deze context is relokaliseren niet langer een optie, maar een voorwaarde om onze economische en sociale systemen te doen overleven. Een blik op de huidige en toekomstige situatie.

De steeds langere toeleveringsketens en de internationale tewerkstelling blijken nu bronnen van gevaar die nog moeilijk te ondersteunen of rechtvaardigen zijn. Waar lagere kosten vroeger de doorslag gaven voor delokalisatie, dringt nu relokalisatie zich op. Een recent, pijnlijk voorbeeld hiervan is de farmaceutische industrie die grote delen van zijn productieapparaat gedelokaliseerd heeft, waardoor 80 procent van de werkzame stoffen van medicijnen momenteel geïmporteerd wordt uit China en India.

In dit artikel aandacht voor het huidige economische model, duurzame verandering en mogelijke acties. Lees verder op Techniline.

Als collectief centrum voor de technologische industrie helpt Sirris de industrie actief bij haar transitie naar duurzame innovatie op het vlak van product, proces en business. Dit onder meer via tal van projecten, individueel en collectief, op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Hier leest u meer over onze betrokkenheid in verschillende onderzoeksprojecten.