Bedrijfswaarde creëren dankzij betrouwbare gegevens en een transparante & degelijke data-analyse

Veel bedrijven beseffen vandaag welke kracht data op hun producten en diensten kunnen hebben. Door de gegevens uit hun producten op intelligente wijze te benutten, kunnen ze de bedrijfsvoering en -processen verbeteren, het ontwerp van hun producten optimaliseren en een dienstenaanbod creëren dat hun bestaande producten aanvult. Dit kan alleen met behulp van betrouwbare, kwalitatieve en nauwkeurige data. Sirris wil die uitdagingen aangaan met het opzetten van een nieuw project.

Door de gegevens uit hun producten op intelligente wijze te benutten, kunnen bedrijven de bedrijfsvoering en -processen verbeteren, het ontwerp van hun producten optimaliseren en een dienstenaanbod creëren dat hun bestaande producten aanvult. Zo gebruiken auto- en huishoudapparatuurbedrijven bijvoorbeeld verzamelde gegevens om het ontwerp en de werking van hun producten te verbeteren, terwijl maakbedrijven de gegevens uit hun producten benutten om diensten met een hoge toegevoegde waarde te creëren of om de efficiëntie en de prestaties van hun producten te bewijzen. Dit kan evenwel alleen met behulp van betrouwbare, kwalitatieve en nauwkeurige data.

De garantie van betrouwbare gegevens is een must

Betrouwbare gegevens zijn een must voor de meeste gebruikssituaties van data-analyse, niet alleen voor gedistribueerde activa - waarbij de gegevens tussen verschillende entiteiten worden gedeeld - maar ook voor de activa op locatie.

Om de hoogst mogelijke bedrijfswaarde uit hun gegevens te halen, moeten organisaties de juiste methoden en technologieën toepassen om te vrijwaren dat de gegevens tijdens de volledige cyclus niet worden gemanipuleerd (vanaf het moment dat ze worden verzameld, over de verwerking, tot ze worden vrijgegeven) en dat ze dus betrouwbaar zijn. Hiertoe moeten verscheidene garanties aanwezig zijn:
(1) de gegevens moeten daadwerkelijk afkomstig zijn van de bronnen waaruit ze worden geacht afkomstig te zijn en moeten nauwkeurig overeenkomen met de waargenomen verschijnselen, (2) iedere verwerking van de gegevens moet gebeuren zonder de integriteit ervan te manipuleren, moet transparant verlopen en vrijwaren dat de uit die gegevens geëxtraheerde inzichten betrouwbaar zijn, (3) zowel de gegevensintegriteit als de geëxtraheerde inzichten moeten gehandhaafd blijven wanneer ze met de belanghebbenden worden gedeeld.

Het COOCK-project ENTRUST

Sirris is een nieuw project (COOCK) aan het voorbereiden om deze uitdagingen aan te gaan, met name ENTRUST (Vertrouwen & transparantie in data-analyse). Het project richt zich op de ontwikkeling van de juiste methodologieën en technologieën om betrouwbare gegevens en een transparante en zekere data-analyse te vrijwaren met betrekking tot de volgende aspecten en technologieën:

  • Degelijke & betrouwbare gegevensbronnen
  • Vrijwaren van de integriteit van de gegevens en de geëxtraheerde inzichten bij het delen met belanghebbenden
  • Betrouwbaarheid en vertrouwen in de data-analyseprocessen

Hiertoe zullen geavanceerde en nieuwe technologieën worden onderzocht, zoals blockchain, gegevenstoegangscontrole, cryptografische mechanismen en beveiligde opslag en communicatie. Bijkomende activiteiten zullen gericht zijn op de ontwikkeling van mechanismen om de verwerking van de gegevens op transparante wijze te controleren, en te vrijwaren dat de geëxtraheerde kennis de feitelijke informatie in de gegevens weergeeft.

Er zullen datagedreven businesscases worden onderzocht, zoals data als belangrijkste activa voor het genereren van inkomsten, alsook gegenereerde data die kunnen worden ingezet om de producten en de bedrijfsvoering te verbeteren. Een actieve deelname in de gebruikersgroep zal mogelijk zijn door middel van bedrijfscases. De gebruikersgroep is bedoeld voor productbouwers die de integriteit van de datastroom in hun systeem willen herzien en versterken, aanbieders van oplossingen die hun data-analyseprocessen een extra niveau van betrouwbaarheid en transparantie willen geven, en bedrijven die betrouwbare gegevens moeten kunnen delen.

Hebt u een case die als input voor het project kan dienen? Laat het ons weten. De deadline voor de oproep van het Vlaio COOCK-project is 2 juni 2020!