Artificiële intelligentie en intellectuele eigendom

De Octrooicel van Sirris blijft actief sensibiliseren over de problematiek van intellectuele eigendom bij artificiële intelligentie.

Artificiële intelligentie (AI) is een actueel onderwerp voor de industrie en meer in het algemeen voor alle bedrijfstakken. Naast technische problemen roepen al deze technologieën nieuwe vragen op over intellectuele eigendom: definitie van uitvinder, octrooibaarheid, bescherming en commercialisering van octrooien, eigendom en verwerking van gegevens, auteursrechten op werken, ...
Vanaf het begin aandacht besteden aan intellectuele eigendom verbonden aan artificiële intelligentie kan helpen om het concurrentieel voordeel te garanderen dat de technologie kan bieden aan een bedrijf dat ermee aan de slag gaat.

De Octrooicel van Sirris houdt zich al enkele jaren met deze problematiek bezig en sensibiliseert bedrijven, ingenieurs en toekomstige ingenieurs over deze soms erg complexe vragen.

Zo geeft F. Van den Broek op 22 oktober een algemeen overzicht van de problemen rond intellectuele eigendom bij artificiële intelligentie tijdens een symposium in Luik georganiseerd door het IRBRA (Institut Royal Belge de Régulation et d'Automatisme).

https://irbra.net/a-propos/

De Octrooicel van Sirris wordt ondersteund door de FOD Economie. 

Tags: