Artificiële intelligentie en intellectuele eigendom

Sirris heeft een uiteenzetting gegeven over artificiële intelligentie en intellectuele eigendom, in duo met de onderneming BEA, tijdens de CFIB-Jaardagen in Lyon.

Het CFIB is een Franstalige associatie van professionelen in de octrooi-informatica, een geprivilegieerde club voor vrije uitwisseling en samenwerking tussen de leden en waarvan F. Windels van Sirris secretaris is.

Op 4 en 5 juni 2018 hadden de CFIB-Jaardagen plaats in het Centre de Recherche van Total (CRES Solaize). 82 deelnemers zijn er bijeengekomen in de verscheidene werkgroepen en conferenties over thema’s die hun vakgebied aanbelangen.

Sirris heeft er een uiteenzetting gegeven over artificiële intelligentie en intellectuele eigendom in duo met de onderneming BEA.

Gezien de mogelijkheid die de artificiële intelligentie heeft om grote volumes data heel snel te manipuleren, modellen te identificeren en oplossingen doeltreffend te analyseren, is AI steeds vaker gebruikt door de organisaties die complexe problemen dienen op te lossen. De storende effecten ervan laten zich stelselmatig gevoelen in de klassieke businessmodellen en in het bijzonder bij de intellectuele eigendom waar de juridische begrippen als 'kopie', 'originaliteit', 'ontwerper', 'auteur' of 'inventiviteit' in hun geheel dienen voor herziening in aanmerking komen.

Veel vragen blijven nog openstaan en liggen ten gronde aan debatten onder juristen, terwijl de ingenieurs van hun kant doorgaan en tot verrassende resultaten komen wat betreft 'artificiële creativiteit'.

Overigens vierde het CFIB dit jaar zijn 30-jarig bestaan en voor deze gelegenheid - vermits het vak van specialist in octrooi-informatica voortdurend in verandering is - heeft de Club symbolisch kameleons cadeau gedaan aan zijn leden. De kleurrijke objecten zijn trouwens in 3D geprint bij Sirris.

Bron

U vindt meer inlichtingen over artificiële intelligentie en intellectuele eigendom in Techniline van Sirris.