Metals

Metalen: de juiste legering

Kiezen voor de juiste metaallegering is cruciaal. Die draagt bij tot een betere kwaliteit en langere levensduur van uw eindproduct. Inzicht in metalen en hun verwerking helpt bovendien de doorlooptijd van productontwikkelingen te beperken.

Solution Service Provider

Het aantal metaallegeringen dat in de technologische industrie wordt ingezet, is nagenoeg onbeperkt. Sirris heeft een uitgebreide expertise opgebouwd rond ferro- en non-ferrometalen en hun toepassingen. Sirris helpt u het meest optimale metaal kiezen voor uw product of toepassing. De experts begeleiden u niet alleen bij de keuze, maar ook tijdens het volledige traject van productontwikkeling en metaalbewerking tot de karakterisering van de eigenschappen en het testen van het werkstuk.

Ons aanbod:

  • materiaalkeuze
  • product- en procesintegratie
  • oppervlakte- en thermische behandelingen
  • productontwerp en –ontwikkeling
  • expertise in corrosie

Sinds 2011 maakt Sirris deel uit van de Materials Research Cluster (MRC) Gent, een samenwerkingsverband dat meer dan 200 wetenschappers, technologen en technici onder één dak samen brengt. Samen met de andere partners kunnen we actief de vergaarde kennis rond materialen naar de bedrijven uitdragen en hen een breed, multidisciplinair aanbod in materialen garanderen om de time-to-market van nieuwe producten en technologieën te versnellen. Binnen de MRC biedt ook Sirris ondersteuning en advies, van kleinschalige labotesten tot industriële implementatie. Een unieke infrastructuur, met state-of-the-art labo's en machines, staat hiervoor ter beschikking.

Pionier in drie expertises

Voor drie specifieke metaalverwerkingstechnologieën mag Sirris zich pionier noemen dankzij jarenlange ervaring en uitgebreid onderzoek en experiment, samen met bedrijven, hierbij gesteund door de recentste apparatuur: