Antwerpen en Leuven bij Europese top van steden met ManuTech Start- en Scale-ups

België zit in een sterke positie voor 'ManuTech'-startups en -scale-ups: Antwerpen haalt de zesde plaats in Europa qua aantal investeringen, Leuven een tweede plaats in totaal geïnvesteerde bedragen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Sirris en Agoria over het ManuTech-start-up-landschap in België en Europa.

'ManuTech'-startups en -scale-ups ontwikkelen digitale oplossingen om de productie in maakbedrijven te optimaliseren. Met Berlijn en München in de top drie van steden met de meeste deals en hoogste opgehaalde bedragen, bevestigt het Duitse ManuTech-ecosysteem zijn leidende positie met een specifieke, door de overheid gefinancierde strategie. Londen komt in de top drie van het aantal deals, wat de kracht aantoont van het grootste ecosysteem in Europa.

Antwerpen ging van de achtste naar de zesde plaats, en consolideert zijn positie in de top tien van het aantal deals, waarvan de meest in het oog springende gesloten werden door Rombit, Qpinch, Irsistick & Aloxy. Leuven staat dan weer op de tweede plaats van de opgehaalde bedragen en heeft dit vooral te danken aan een grote kapitaalsverhoging die opgehaald werd door Materialise.

Andere opvallende resultaten voor België: slechts 16 procent van de ManuTech-startups en -scale-ups zijn universitaire spin-offs, maar 48 procent ervan hebben een acceleratieprogramma gevolgd. Artificiële intelligentie en internet of things (IOT) zijn de leidende technologieën. Imec.iStart (Leuven) staat op de negende plaats van de Europese acceleratoren in het ManuTech-domein.

Grootschalige studie

Sirris verricht sinds vijf jaar onderzoek en verzamelde ondertussen data van een tienduizendtal bedrijven. Voldoende om heel wat trends uit af te leiden en om België te kunnen vergelijken met andere Europese landen. Ook Agoria zet intensieve samenwerkingen op tussen startups en scale-ups, grote en kleine bedrijven rond verschillende onderwerpen. De grote focus ligt op de ManuTech (digitale start- en scale-ups die actief zijn in de manufacturing). De kennis van het landschap van Agoria en de data die Sirris heeft opgebouwd, werden samengebracht en hebben geresulteerd in een unieke studie.

Download het Manufacturing Tech Report met de onderzoeksresultaten hier.

(Bron foto: Agoria)