Anti-corrosieoplossingen voor infrastructuur offshore hernieuwbare energie

Op 13 november organiseerde Sirris, samen met haar Europese partners van het NeSSIE-project, een succesvol webinar waarin een aantal aan corrosie gerelateerde uitdagingen voor Infrastructuur voor offshore hernieuwbare energie (OHE) werden besproken. 

Het NeSSIE-project heeft tot doel drie demonstratieprojecten te lanceren met anti-corrosieoplossingen die het potentieel hebben de ‘levelised cost of energy’ te reduceren. NeSSIE werkt hiervoor samen met drie projectontwikkelaars (SSE, EMEC en Atlantis) uit Schotland, een wereldwijd erkende hotspot voor de ontwikkeling van technologieën voor offshore hernieuwbare energie. Hiermee zijn de drie technologieën, wind-, golfslag- en getijdenenergie, gedekt.  

Het NeSSIE-projectteam is nu op zoek naar bedrijven die het potentieel van hun anti-corrosieoplossingen voor offshore hernieuwbare energie willen demonstreren (zie vorige blog). Meer over de drie projectontwikkelaars en hun corrosie-gerelateerde uitdagingen, komt u te weten op de NeSSIE-website of via de opname van het webinar (een link naar de opname kan aangevraagd worden via een e-mail naar info@nessieproject.com).  

We nodigen bovendien alle Belgische bedrijven uit met oplossingen in de domeinen van coatingsystemen en applicatietechnieken, fouling-preventie, oplossingen voor herstellingen, inspectie en monitoring-technieken, kathodische bescherming en ontwerpoptimalisatie, om hun oplossing voor te leggen aan de projectontwikkelaars door het ‘expression of interest’-formulier op de NeSSIE-website in te vullen.  

Voor meer informatie of nood aan ondersteuning kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen.

Tags: