Anterioriteitsonderzoek? Octrooieerbaarheids-onderzoek? Wat is het verschil?

Het anterioriteitsonderzoek verschilt van het octrooieerbaarheidsonderzoek in zijn doelstellingen, methodologie en timing.

Voor men een innovatieproject opstart en overweegt om een octrooiaanvraag voor een uitvinding in te dienen, is het de moeite waard om een anterioriteits- en/of octrooieerbaarheidsonderzoek uit te voeren. De bedrijven die voor een dergelijk onderzoek de Octrooicel van Sirris inschakelen, beschouwen beide termen vaak als synoniemen, maar dat zijn ze niet: er bestaan wel degelijk fundamentele verschillen tussen beide concepten.

Anterioriteitsonderzoek (prior art): om uit te maken of het de moeite loont met een innoverend idee door te gaan

Opzet van een onderzoek naar de stand van de techniek is vast te stellen welke technische behoeften niet worden behandeld en welke problemen niet zijn opgelost in een specifiek domein. Dat onderzoek legt de strategie vast die dient geïmplementeerd om met R&D te starten. In bepaalde gevallen doet men er beter aan het wiel niet opnieuw uit te vinden!

Een dergelijk onderzoek moet worden uitgevoerd nog voor men een uitvinding gaat ontwikkelen, en vervolgens tijdens het ontwikkelingsproces om rekening te houden met nieuwe octrooiaanvragen die in de tussentijd zijn gepubliceerd.

Een eerste stap, die ontwikkelaars meestal zelf zetten, is het doornemen van wetenschappelijke publicaties en informatie op het internet om een inzicht te krijgen in de technologische doorbraken in hun aandachtsgebied.
Maar om verder te gaan, moet men de octrooidatabases doorzoeken; deze bevatten immers een grote hoeveelheid informatie die elders (nog) niet is gepubliceerd; dit is zeer volledige, duidelijke, actuele en eenvoudig toegankelijke informatie.

Het onderzoek naar de stand van de techniek bestaat erin op ruime schaal een reeks concepten te combineren die het aandachtsgebied omschrijven, om zo relevante uitvindingen op te sporen. De kwaliteit van het resultaat hangt af van de onderzoeksmethodologie en de output van de analyse.
Een besluit over de octrooieerbaarheid van de uitvinding is er niet.

Octrooieerbaarheid: om uit te maken of een uitvinding nieuw en inventief is voor een vakkundige  

Opzet van een octrooieerbaarheidsonderzoek is vast te stellen of een uitvinding al dan niet octrooieerbaar is; met andere woorden of deze voldoet aan de wettelijke vereisten inzake nieuwheid en inventiviteit (en industriële toepasbaarheid). Het is meer gericht op de uitvinding dan op het zoeken naar de stand van de techniek en moet worden uitgevoerd zodra het product of procedé is ontwikkeld of in ontwikkeling is.

Het gaat erom een grondige vergelijking te maken van alle documenten van de stand van de techniek in hetzelfde domein als de uitvinding. Men moet dus de belangrijkste kenmerken van de uitvinding bepalen, elke voorafgaande uitvinding die een van deze kenmerken bezit, selecteren en vaststellen of deze niet op een voor de hand liggende manier voortvloeit uit de stand van de techniek, voor een vakkundige.

Besluit

Men moet een onderzoek naar de stand van de techniek plannen nog voor men een R&D-project opstart. Een octrooibaarheidsonderzoek moet er komen voor men een octrooiaanvraag indient. Beide bieden een inzicht in de prior art die de mogelijke opstelling van een octrooi zal vergemakkelijken.

De octrooidatabases laten nog veel andere types van onderzoeken toe (vrijheid om te opereren (FTO), onderzoek naar oppositie, overzicht van de concurrenten,…); de Octrooicel van Sirris staat tot uw dienst om die onderzoeken uit te voeren.