Overslaan en naar de inhoud gaan

Micro products

Microfluïdica blijft boomen!

Microfluïdica is het vakgebied waarin op microschaal wordt gewerkt met niet-vaste stoffen. Vandaag is dit vakgebied het stadium van fundamenteel onderzoek ontgroeid en vindt het zijn toepassingen in uiteenlopende sectoren zoals de biomedische sector (lab-on-a-chip), continue-flowchemie (microreactoren) en de screening van moleculen in R&D-laboratoria.

 

Door te werken met kanalen die aanzienlijk kleiner dan een millimeter zijn, kunnen analyses sneller en uitwisselingen efficiënter verlopen, kan de benodigde hoeveelheid monsters of reagentia worden verminderd, wordt de draagbaarheid van systemen vergroot en dalen de kosten. Dankzij een nauwgezette controle van de procesomstandigheden in heel kleine ruimtes, maakt microfluïdica bovendien de weg vrij voor nieuwe reactieschema's die ondenkbaar zijn in batch.

 

Sirris is binnen zijn Product Development Hub al vele jaren actief in dit vakgebied. In 2019 nam de belangstelling echter beduidend toe en liet het aantal nieuwe ontwikkelingsprojecten een sterke stijging optekenen, voornamelijk voor industriële spelers die hun activiteiten willen diversifiëren met die nieuwe technologische aanpak.

 

De academische wereld blijft niet achter, ook met nieuwe onderzoeksprojecten of projecten in voorbereiding, waarbij het aandeel van engineering net zo groot of zelfs groter wordt dan het biologische aspect dat erdoor wordt ondersteund. Een ontmoeting van twee bijzonder innovatieve werelden!

 

Of het nu gaat om apparatuur om pathogenen in het organisme op te sporen, biologische parameters te analyseren of realtime antibiotica te doseren of nog voor kwaliteitscontrole in de agrovoedingssector, de microfluïdica beantwoordt aan die nieuwe behoeften dankzij hoge nauwkeurigheid en snelheid aan lagere kosten.


Sirris reikt een uniek aanbod van resources en technologische middelen aan om meteen in dit nieuwe paradigma te kunnen meestappen. De site in Luik herbergt een volledige procesketen, van preconcept, computerondersteund ontwerp en de realisatie van demonstrators en functionele prototypes door microbewerking, spuitgieten of – recenter – micro-3D-printen tot industriële overdracht.

Microfluïdica in de industriële praktijk toegelicht tijdens ontbijtsessie rond microfluïdica 

Op 21 november 2019 organiseerde Sirris, in nauwe samenwerking met InnovaTech en met de steun van de Pôle MecaTech en Interreg, een ontbijtsessie rond microfluïdica. De veertig vroege vogels die erbij waren, konden er zich een beter idee vormen van dit vakgebied aan de hand van verschillende presentaties, gevolgd door een rondleiding in de installaties op de site in Luik. 


Een van de hoogtepunten van het event was een inleiding op de voornaamste concepten en een overzicht van de toepassingsgebieden van de microfluïdica, waardoor nieuwkomers op dit domein konden worden gesensibiliseerd en wie er al actief op was gesterkt werd in de reeds gemaakte keuzes ten gunste van deze aanpak.

 

Testimonials van industriële spelers uit de gezondheidssector en de chemie, onder wie Thierry Baltus (Antigon), Pascal Mertens (Coris Bioconcept) en Julien Estager (Certech), toonden ook aan hoe dit technologische domein heel binnenkort op verschillende niveaus deel zal uitmaken van ons leven!

 

Nieuwe geprinte sensoren

De integratie van sensoren in producten neemt een hoge vlucht, met name in het kader van de vele IoT-toepassingen en de nieuwe slimme producten die steeds vaker deel uitmaken van ons dagelijkse leven. 

 

Belangrijke factoren die daarbij een rol spelen, zijn de daling van de productiekosten en het gemak waarmee de sensoren kunnen worden geïntegreerd. Dat verklaart waarom een technologische benadering op basis van microprinten van die apparatuur de laatste tijd bijzonder sterk opkomt in verschillende toepassingsgebieden. Een daarvan is de gezondheidssector, die er het belang van inzag om op selectieve wijze en met grote precisie inkten van verschillende materialen af te zetten die, nadat ze gedroogd zijn, het mogelijk maken om verschillende soorten prikkels op te sporen. 


In de loop van 2019 kreeg Sirris heel wat vragen om verschillende geprinte sensoren te ontwikkelen, waaronder krachtsensoren op flexibele en rekbare substraten, systemen waarmee vloeistoffen in afgesloten ruimtes kunnen worden gedetecteerd of nog elektroden voor de elektrochemische analyse van biologische analieten.


Naargelang van de afmetingen en de resolutie van de te produceren elektroden, kon Sirris al zijn microprinttechnologieën inzetten, van zeefdruk op een plat oppervlak, die compatibel is met een hoge printsnelheid en resoluties in de orde van een tiende van een millimeter, tot aerosol jet-printtechnologie, waarmee lijnen niet dikker dan 20 µm op 3D-substraten kunnen worden geprint. De Sirris Product Development Hub beschikt ook over andere middelen, met een intermediaire resolutie en capaciteit, zoals inkjetprinten of valve jetting.