Overslaan en naar de inhoud gaan

Corrosion management

Duurzame oplossingen voor corrosiemanagement

Bij gebruik in offshore toepassingen, zoals windturbines, of onder extreme omstandigheden op verafgelegen plaatsen krijgen metalen het flink te verduren en is er kans dat corrosie optreedt. Sirris biedt anti-corrosieoplossingen aan die zowel preventie van corrosie (anti-corrosion management), als monitoring omvatten. Dit omvat niet alleen ontwerp, maar ook onderhoud en werking (operations & maintenance).

Een sterkere en competitievere offshore sector dankzij innovatieve anticorrosie-oplossingen

Hoe als nieuwe sector voordeel halen uit de kennis en ervaring van klassieke sectoren? Dat is het startpunt van het Europese project NeSSIE - wat staat voor North Sea Solutions for Innovation in Corrosion for Energy, dat investeringskansen wil scheppen voor offshore hernieuwbare energie door de kosten gelinkt aan corrosie aan te pakken via duurzame oplossingen, om de sector zo competitiever te maken tegenover traditionele energiewinning. Het wil strategische samenwerking in het Noordzeebekken stimuleren om zo nieuwe business op te starten in de maritieme industrie. Drie demonstratieprojecten werden gelanceerd rond anti-corrosieoplossingen die het potentieel hebben de ‘levelised cost of energy’ te reduceren in samenwerking met projectontwikkelaars SSE, EMEC en Atlantis uit Schotland.

Sirris is als enige Belgische partner in het consortium betrokken via het OWI-Lab en brengt essentiële technologische input aan. Dankzij de deelname van Sirris aan het NeSSIE-project, konden heel wat Belgische bedrijven toegang krijgen tot de internationale offshore sector. Een aantal bedrijven kan ook effectief verdere stappen zetten met het uitzicht om concreet betrokken te worden bij de uitvoering van de drie demonstratieprojecten. Dit omvat o.a. coating producenten, drone inspectie en het modelleren van corrosie en kathodische bescherming.

Combinatie van expertises biedt gepaste oplossingen voor corrosiebescherming

Op 25 oktober 2018 organiseerde de IBN Cluster 'Innovatieve Coatings' in samenwerking met de IBN Cluster 'Offshore Energy' een workshop en matchmaking event rond coatingoplossingen voor corrosiebescherming aan de universiteitscampus van Diepenbeek. Zowel coatingexperts als experts in het offshore domein waren hierbij aanwezig.

Tijdens de workshop, bijgewoond door 33 industriëlen, werd een presentatie gegeven door de IBN Cluster 'Offshore Energy, gevolgd door een lezing van Sirris rond de opportuniteiten voor anti-corrosieoplossingen in de offshore hernieuwbare energiesector en een uiteenzetting door VUB over zelfhelende coatings.

Parkwind onderzoekt impact van corrosie en vermoeiing op levensduur van grote infrastructuur

Parkwind is pionier in Europa op het vlak van investeren in en de ontwikkeling, bouw en beheer van windturbineparken sinds 2012. Via het OWI-Lab ondersteunt Sirris Parkwind in zijn inspanningen om de impact van de combinatie van vermoeiing en corrosie op de levensduur van offshore monopile-funderingen te begrijpen en voorspellen.