Overslaan en naar de inhoud gaan

Supporting industry with data

De kracht data innovatie en artificiële intelligentie

Sirris Data and AI Competence Lab, facilitator van opname AI in de industrie

2018 was een belangrijk jaar voor het Sirris Data Innovation Team. Na tien succesvolle jaren van onderzoek samen met Belgische industriële partners, wijdde het Team officieel het Data and AI Competence Lab (EluciDATA Lab), dat data-innovatie en de opname van artificiële intelligentie (AI) wil stimuleren.

De lancering bracht 140 deelnemers uit industrie, academische wereld, regionale en federale autoriteiten bij elkaar, en kwam uitgebreid aan bod in diverse media. Hoogtepunten van het event waren onder meer de presentatie van het Lab, getuigenissen van de bedrijven Macq, 3E, ScioTeq en Televic en van partners DTAI - KU Leuven en Agoria, naast de twee academische keynotes van Prof. dr. ir. Arnold WM Smeulders (ICAI,  Innovatie Centrum voor AI, Universiteit van Amsterdam) en Prof. dr. Luc De Raedt (Dept. Computerwetenschappen, KU Leuven).

"We hebben altijd een hechte samenwerking gehad met Sirris. We willen de data inzetten die steeds meer beschikbaar is om onze producten slimmer te maken. Bij Macq hebben we recent een team voor data-analyse opgericht en rekenen op de ondersteuning van het team van het EluciDATA Lab om onze kennis en expertise in dit domein uit te breiden."

François Macq, Managing Director bij Macq, tijdens zijn presentatie op de lancering van het Lab.

EluciDATA Community brengt stakeholders met interesse in AI en data science samen

2018 was ook het jaar waarin de EluciDATA Community werd opgericht. Het doel ervan is het samenbrengen van een toegewijde community van stakeholders met een gedeelte interesse in data-innovatie en AI. Op de agenda staan de organisatie van specifieke evenementen, het opnemen van netwerking, de promotie van het opstarten van nieuwe aanvragen voor R&D-projecten en het up-to-date houden van de leden rond de laatste technologische trends.

Het CiaBDATA-project, ondersteund door het Eurostars-programma en VLAIO, buigt zich over de realisatie van een innovatief, gebruikervriendelijk beoordelingsplatform op maat van de markt voor fysiotherapie en sport, en het mogelijk maken van een optimale objectieve en subject-specifieke opvolging van de training en het rehabilitatieproces.

"Onze samenwerking met het EluciDATA Lab binnen het CiaBDATA-project heeft ons toegelaten samen te werken met een ervaren partner en onze capaciteiten uit te breiden, en tezelfdertijd nieuwe inzichten en kennis te verwerven om onze producten te verbeteren. Het project zal ook een aanzienlijk impact hebben op de brede waaier van markten waarin we actief zijn."

Fien Burg, Research Manager bij RSscan, tijdens de kick-off meeting van de EluciDATA Community in april 2019.

Samenwerking rond data-gedreven benadering voor beheer en monitoring van bewerkingsprocessen

Ten slotte bood 2018 het Data Innovatie Team de gelegenheid nieuwe samenwerkingen te starten met industriële partners. Samen met de afdeling Advanced Manufacturing van Sirris stapte het Team in een samenwerking met SABCA en VUB. Dit in het kader van het RoadMap-project, ondersteund door Innoviris, om een data-gedreven benadering rond beheer en monitoring van bewerkingsprocessen in gedecentraliseerde productieomgevingen voor te stellen.

"Bij SABCA hebben we geen expertise in huis als het gaat om data-analyse en daarom waren we op zoek naar een sterke partner met expertise in dit domein, die ook in staat is onze uitdagingen te begrijpen. Onze samenwerking met Sirris zal ons toelaten een volgende stap te zetten in ons digitaliseringsproces."

Jérôme D’Agruma, Hoofd Research and Technology-programma's en Civil Systems Business Development Manager bij SABCA.

AI Starter Kit Portal, toegang tot AI-referentieoplossingen voor industriële gebruikscases

In 2014 ging Sirris van start met EluciDATA, een project voor technologieoverdracht. Het project, dat werd ondersteund door VLAIO en met Agoria en DTAI - KU Leuven als partners, had als doel data-innovatie in de industrie te stimuleren. Bij de afronding van het project waren veertien industriële demonstrators met betrekking tot 'entity profiling and recommendation', 'predictive analytics and forecasting' en technologische uitdagingen geïdentificeerd, geselecteerd en gerealiseerd in samenwerking met bedrijven die betrokken waren bij de projectgebruikersgroep. Om bedrijven te helpen inzicht te krijgen in het potentieel van data-innovatie aan de hand van concrete voorbeelden en om te laten zien hoe concrete problemen kunnen worden aangepakt, zijn deze demonstrators omgevormd tot Starter Kits. Deze Starter Kits veralgemenen en distilleren de AI-behoeften in specifieke industriële gebruikscases en vormen zo een bron van inspiratie om vergelijkbare problemen aan te pakken.

Toegang en verspreiding

Om deze Starter Kits te verspreiden onder en toegankelijk te maken voor een groter publiek, heeft het EluciDATA Lab de AI Starter Kit Portal gelanceerd en Starter Kit Passports gecreëerd waardoor bedrijven een of meerdere Starter Kits kunnen selecteren die voor hen het meest relevant zijn. Elk Starter Kit Passport bevat een duidelijke beschrijving van de businesscontext en het doel dat in de Starter Kit wordt behandeld, de toepassingscontext waarin de gepresenteerde data-gestuurde aanpak nuttig kan zijn, de specifieke datavereisten waaraan moet worden voldaan om een dergelijke dataoplossing te realiseren en een heldere uiteenzetting van de gebruikscase om de aanpak te illustreren. Momenteel zijn vijf Starter Kits beschikbaar en wordt er aan nog drie Kits gewerkt.