Overslaan en naar de inhoud gaan

Precision manufacturing

Verschillende technologieën, meerdere materialen

Integratie van 3D-metaalprinten in demonstrator van productielijn

Met haar AM Integrated Factory toont Sirris dat additive manufacturing (AM) klaar is voor de productievloer. Op 14 november vond de officiële lancering plaats in de machinehal in Diepenbeek. De pilootlijn die verschillende technologieën combineert - een investering van 2,5 miljoen euro - is een primeur voor België en ver daarbuiten.

 

De AM Integrated Factory werd ontwikkeld in het kader van het EFRO-project ‘Integratie van 3D-metaalprinten’. Waar initieel enkel polymeren geprint werden, maakt de huidige technologie het mogelijk immers om complexe componenten uit metaal te printen, een evolutie die de laatste jaren in een stroomversnelling lijkt te komen.

 

De pilootopstelling combineert verschillende state-of-the-art technologieën en brengt zo het idee van de 'factory of the future naar de werkvloer: LBM (laser beam melting), vijfassig hoogprecisiefrezen, laserharden, oppervlaktefunctionaliseren met een femtosecondelaser en operatorondersteuning door een cobot.

 

De ‘AM Integrated Factory’ is een pilootfabriek voor demonstraties en onderzoek op industrieel niveau; doel ervan is bedrijven helpen bij de integratie van additive manufacturing-bewerkingen, met het oog op de productie van onderdelen in industriële productielijnen.

 

De piloot toont aan dat verschillende doorbraaktechnologieën nu ook geïntegreerd kunnen worden op één productielijn, wat de productie sneller en accurater maakt en bovendien ‘first time right’ bereikt kan worden. De installatie zal ingezet worden om de productie van complexe onderdelen met een hoge toegevoegde waarde te demonstreren.

Metaalproducten met vereiste eindkwaliteit, nu ook mogelijk via AM

Metaalbewerkende bedrijven die hun concurrentievoordeel willen behouden of versterken doen er vandaag goed aan te onderzoeken welke rol additieve technologie (AM) in hun productie kan spelen. Om het potentieel van additive manufacturing te vergroten, met garantie van de gewenste eindkwaliteit van het product en binnen een economisch rendabel kader, stapte Sirris mee in het Europese (Cornet-)project 'AM4Industry': Kwaliteitsverzekering en kostmodellen ter ondersteuning bij het algemeen inzetten van additieve technologie in de industrie'. Het project, met onderzoekpartners in België, Oostenrijk en Duitsland, startte op 1 januari 2017.

 

Om het project mee te sturen, staat er achter elke onderzoekpartner een gebruikersgroep van bedrijven. Tijdens de eerste stuurgroepvergadering van Belgische bedrijven werden een tiental industriële cases aangebracht, wat aangeeft dat additieve technologie - en de nauwkeurige nabewerking van de geprinte onderdelen - wel degelijk ‘leeft’.

 

Binnen het project zullen verschillende aspecten worden aangepakt en ontwikkeld: alle delen van de keten, van ontwerp tot nabewerking, worden onderzocht en op elkaar afgestemd, om de eindkwaliteit van een onderdeel te verzekeren. Om bedrijven bij te staan een onderbouwde keuze in bewerkingstechnologie te maken, wordt een total-cost-of-ownership-model ontwikkeld om de klassieke bewerkingstechnologie te vergelijken met productie via additieve technologie.

Functionaliteiten toevoegen via lasertextureren

Zelfsmerende machinecomponenten, ijsvrije turbinebladen ... door waarde aan hun producten toe te voegen via oppervlaktefunctionaliteiten kunnen bedrijven hun competitiviteit verhogen. Dit kan door het oppervlak van een textuur te voorzien. Om haar aanbod rond oppervlaktefunctionalisering verder uit te breiden investeerde Sirris in een hoogprecieze femtosecondelaser, een unicum voor de Benelux.

 

Op 13 juni stelde de afdeling Precision Manufacturing van Sirris haar nieuwe aanwinst voor aan de industrie: een Lasea LS5-1 femtoseconde-lasertextureermachine, toptechnologie van Belgische makelij. Omdat functionaliteiten aanbrengen aan het oppervlak niet altijd (alleen) mogelijk is met coatings, haalde Sirris microtextureren met een femtolaser als complementaire technologie in huis. De femtosecondelaser maakt het mogelijk met ultrakorte gepulste lasers zeer nauwkeurig texturen - micro-texturen met een spotgrootte van 20 µm en zelfs kleiner - op allerlei oppervlakken aan te brengen en dit aan een lage temperatuur. De toepassing van een femtosecondelaser biedt zo een aantal interessante voordelen voor onze industrie, zoals geen warmteoverdracht in het te bewerken materiaal, geen risico op breuken of restspanningen, zeer nauwkeurige texturen, ...

 

Deze machine laat toe doelgericht onderzoek te verrichten naar de mogelijke toepassingen van oppervlaktetexturen. Daarnaast zal de technologie ter beschikking staan van geïnteresseerde bedrijven via onderzoeksprojecten, cases, ...