Overslaan en naar de inhoud gaan

Materialen

Product development

Sirris begeleidt innovatie door ondernemingen te helpen bij het creëren van steeds lichtere, geminiaturiseerde producten met een steeds rijkere waaier aan functionaliteiten.

Sirris vereenvoudigt de fabricage van hybride kunststof-metaal samenstellingen

Sirris en drie onderzoekspartners (waaronder CRM) hebben een gemakkelijker en economischer fabricageprocedé ontwikkeld voor het produceren van hybride stukken in kunststof-metaal.
Link

De FullUP mazoutsonde draagt de signatuur van Sirris

Intelligente stookolietanks: Sirris werkt mee aan het ontwerp van de ultrasone meetsensor voor de meting van het mazoutniveau, die in de nieuwe FullUP sondes zit.
Link