Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarde capteren met eco-innovatie

Duurzame innovatie of eco-innovatie leidt tot nieuwe opportuniteiten, nieuwe waardecreatie door de marketing van nieuwe producten en nieuwe diensten of minstens tot kostenreducties dankzij een hogere procesefficiëntie. In 2016 benadrukten we de thema’s circulaire economie, het sluiten van de materiaalkringlopen en afvalpreventie en -valorisatie.  Vanuit deze thema’s worden de meest toegankelijke manieren geïdentificeerd  om waarde te capteren. Dat is waarbij Sirris bedrijven begeleidt.

Projecten in 2016

De weg naar een geïntegreerd materialenbeleid

Het programma van de materialenscans gaf ruim 120 kmo’s de kans hun productieproces te laten doorlichten en stappen te zetten in de richting van duurzaam materialengebruik. Sirris voerde zo’n 25 scans uit bij bedrijven in de maakindustrie.  De resultaten van het materialenscanprogramma,  , verscheen als een uitgave van OVAM. Een van de belangrijkste bevindingen uit de scans is dat grondstofkosten 50 procent van de totale bedrijfskosten vertegenwoordigen. Efficiënt materiaalgebruik is dus een belangrijke factor om kosteneffectief te produceren. Om te kunnen optimaliseren is kennis van het bestaande materialengebruik en de daarmee gepaard gaande (verdoken) kosten vereist.

In vele bedrijven zijn de cijfers min of meer gekend, maar via een scan werden ze in een ander perspectief gezet. Dit was voor sommigen voldoende om zelf aan de slag te gaan en concrete acties te nemen. Toch slagen veel grote en kleine bedrijven er onvoldoende in om hun afvalstromen te verkleinen en ze optimaal te valoriseren. Verder ontbrak het de bedrijven vaak aan kennis van verwerkingsprocessen van productieafval en nevenstromen, waardoor het effectieve afvalbeleid gestuurd werd door de afvalverwerker. Stakeholders met elkaar in gesprek brengen en gemeenschappelijk doelstellingen afspreken kan leiden tot een innovatieve aanpak of technologie om de materiaalkringlopen te sluiten. Een stapsgewijze aanpak naar een geïntegreerd materiaalbeleid in de bedrijven komt zo binnen handbereik.

Het programma kende een sterk sensibiliserend effect, waardoor het thema nu meer en meer ingang vindt in het Vlaamse bedrijfsleven.

Gesloten materialenkringloop, ook voor composieten

Samen met Sirris, VKC en Vito startte OVAM onderzoek naar de recyclagemogelijkheden van thermohardende composietmaterialen. Het doel van deze studie was het sluiten van de kringloop van composieten via een duurzaam ontwerp, hergebruik en recyclage, optimalisatie van de afvalstroom, betere samenwerking binnen de waardeketen, aangepaste regelgeving, ...Het onderzoek is als rapport verkrijgbaar bij OVAM. Dit rapport brengt een beeld van de huidige markt voor vezelversterkte thermohardende kunststoffen op het vlak van toepassingen, gebruikte materialen en hoeveelheden, productietechnieken en verwerkingsopties voor de afvalstoffen. Daarnaast probeert het rapport ook een inschatting te maken van de marktevoluties en brengt het een aantal beleidsaanbevelingen aan om tot een meer hoogwaardige recyclage van deze vezelversterkte thermohardende kunststoffen te komen. Op basis van deze info en die verkregen van internationale bedrijven publiceerde de Sirris-afdeling rond duurzaamheid samen het SLC-Lab binnen het kader van het CompoBoost-project twee white papers rond dit thema:

Lagere kosten door sneller in te spelen op veranderende eco-wetgeving

In oktober 2016 startte het project 'Eco-compliance als competitief wapen' dat bedrijven informeert rond de steeds strengere milieuwetgeving, normen en klantenvereisten op het vlak van milieu-impact en hen leert hoe van een noodzaak een bedrijfsopportuniteit te maken. Proactief reageren is hierbij de belangrijke boodschap. Zo kan meerwaarde gecreëerd worden, kosten verlaagd. We focussen ons op info en advies in verschillende domeinen: afvalbeheer, brandstofverbruik, ontwerp, emissies, ... In het kader van dit project publiceren we op onze blog regelmatig artikels en andere updates om  bedrijven te helpen en het hen makkelijker te moeten maken de nieuwe en vernieuwde wetgeving en normen te leren kennen en op te volgen, waardoor ze hun competitiviteit kunnen versterken.

Lerend netwerk zet eerste stappen naar de circulaire economie

Samen met Agoria begeleidt Sirris het lerende netwerk 'Circular Economy Connect'. Dit lerende netwerk focust zich op herfabricage en veranderende businessmodellen, zowel naar producten als diensten toe. Ronkende namen als Daikin, AW Europe, Atlas Copco, Agfa Graphics, ETAP, Barco en BSH nemen erin deel om ervaring uit te wisselen en inzichten te verwerven van internationale experts in remanufacturing. De rol van Sirris in dit lerende netwerk bestaat erin de inzichten te vertalen naar praktische en waardevolle concrete acties die bedrijven toelaten zich de principes van de circulaire economie eigen te maken. Een whitepaper is in de maak die zal weergeven wat we uit dit netwerk kunnen leren.