Overslaan en naar de inhoud gaan

Focus op 4 actuele thema’s in precisie

In 2016 heeft Precision Manufacturing zich op de markt gepositioneerd. De onderzoeksresultaten van de voorbije jaren werden bekend gemaakt aan de brede industrie door de publicatie van zes white papers binnen het precisiedomein. Tezamen met feedback vanuit de industrie lag deze publicatiereeks aan de basis van de keuze voor vier thema’s waarop we ons de volgende jaren zullen focussen: kostenefficiënt bewerken van geavanceerde materialen, Machining 4.0 (data in productie genereren en real-time gebruiken), functionaliseren van oppervlakken en de integratie van 3D-metaalprinten in een precisieomgeving.

Wat begon als eerder een niche - namelijk het vervaardigen van componenten met micrometernauwkeurigheid - is geëvolueerd naar een programma met brede toepassingsmogelijkheden. Getuige hiervan het sterk verhoogde aantal onderzoek- en ontwikkelingsprojecten: van jaarlijks één groot industrie-gedreven ontwikkelingstraject naar de start van drie projecten in 2016 en twee in opstartfase (begin 2017).

Projecten in 2016

Het potentieel van precisie uitgelicht in zes white papers

Op basis van roadmaps, bevragingen en jarenlang eigen onderzoek bij en ervaring met de industrie maakte Sirris een stand van zaken op en onderscheidde zes domeinen in precisieproductie waarin bedrijven hun competitiviteit kunt versterken. De experts in precisie gingen dieper in op deze zes domeinen in zes white papers, die in in de loop van 2016 maandelijks werden gepubliceerd en gratis te downloaden zijn/waren.

Innovatieve koeltechnologie verdubbelt levensduur gereedschappen

Hoge temperaturen die optreden bij de verspaning van metalen zorgt voor versnelde gereedschapsslijtage of schade aan het werkstuk. Cryogene verspaning - waarbij vloeistoffen met extreem lage temperaturen worden ingezet - biedt hiervoor een oplossing. Vooral voor materialen waarbij veel warmte wordt gegenereerd, biedt de technologie mogelijkheden die voordelig zijn voor productiviteit en kwaliteit. Het gebruik van deze koelmiddelen is industrieel bewezen en vindt haar toegang tot steeds meer machines en toepassingen. Daarom besliste Sirris te investeren in deze technologie: in samenwerking met Air Liquide bieden we in onze site in Diepenbeek testmogelijkheden met cryogeen verspanen.

D'Haene NV leading the way with new cladding process for coatings and repairs

Naast additieve stukken kan men met lasercladden ook slijtvaste en corrosieresistente coatings aanbrengen of reparaties uitvoeren. D’Haene NV uit Roeselare, een bedrijf met een achtergrond in hardchromeren en slijpen van componenten voor de offshore industrie, besliste onlangs te investeren in deze technologie, ter vervanging van hardchromeren dat onder druk staat omwille van milieuaspecten. Om dit te bereiken zet het bedrijf sterk in op eigen R&D-activiteiten, met de ondersteuning van Sirris.

De rol van Sirris bestond hier voornamelijk uit procesbegeleiding. Het bedrijf heeft een sterke achtergrond in productie en kan hierdoor terugvallen op bijzonder veel ervaring, maar een R&D-traject uitvoeren bleek niet evident. Sirris begeleidde D’Haene NV hierin en gebruikt haar specifieke kennis in bijvoorbeeld metallurgie en onderzoeksmethoden om de ontwikkeling van het cladproces in goede banen te leiden. Het eindresultaat: D’Haene NV heeft een eigen toptechnologie ontwikkeld en kan terugvallen op een volwaardige R&D-afdeling.

Onderzoek Dynatool legt verbanden tussen kracht- en akoestische metingen en verspaningsinformatie

In het Europese onderzoeksproject ‘Dynatool’ in samenwerking met universiteiten uit Duitsland en Oostenrijk werkten Sirris en KU Leuven samen rond het inbouwen van sensoren tijdens het verspaningsproces - in de spindel, in gereedschappen, in de opspanning - en het vertalen van de meetdata naar informatie over de kwaliteit van het proces en de staat van het gereedschap. Deze informatie kan gebruikt worden om trillingen te vermijden, gereedschapsslijtage (en breuk) tijdig te detecteren en een goed werkingsgebied te bepalen. De kennis die hieruit volgde, werd gebruikt om bij nieuwe producten betere simulaties uit te voeren, waardoor een wisselwerking ontstaat tussen offline en online procesoptimalisatie.

Uit het onderzoek bleken multi-sensoroplossingen (d.i. combinaties van meerdere type metingen) nodig te zijn om betere inzichten te krijgen in de gereedschapstoestand. Dankzij slimme algoritmes werden verbanden gelegd tussen de metingen en de hoeveelheid gereedschapsslijtage. Sirris en KU Leuven zetten hun onderzoeksactiviteiten in deze topics verder.

Hoge nauwkeurigheid voor complexe gelasercladde delen bij LCV

Een additieve techniek die recent veel aan aandacht won, is lasercladding. Hiermee kunnen relatief gemakkelijk grote en complexe delen gemaakt worden uit allerhande slijt- en corrosievaste materialen. Laser Cladding Venture NV, een spin-off van Vito, is druk bezig deze technologie te commercialiseren. De nauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit van het lasercladproces is echter voor bepaalde toepassingen nog niet hoog genoeg. LCV heeft daarom Sirris onder de arm genomen om hun bij staan bij de hoognauwkeurige, vijfassige afwerking van hun stukken.

Sirris ging op zoek naar de optimale freesparameters voor de poeder metallurgische materialen die gebruikt worden tijdens het lasercladden, naast ook de correcte gereedschappen en CAM-strategie om op een efficiënte manier de vaak dunwandige en geometrisch complexe delen af te werken. Deze kennis laat toe om met het frezen de waarde en functionaliteit van gelasercladde delen fors te verhogen. LCV verwacht hiermee haar positie in België en Europa als een van de voorlopers op het gebied van additieve lasercladtechnologie te versterken.

Inspiratiemomenten

Precisie in de praktijk voorgesteld

Om te tonen wat precisie in de praktijk betekent en waarmee de precisie-experts bezig zijn bij Sirris, stelden de experts een demobox samen, die bestaat uit een volledig uitgewerkt werkstuk dat de topics van de white papers demonstreert. De campagne rond precisie werd in schoonheid beëindigd door geïnteresseerde bedrijven de gelegenheid te geven live kennis te maken met de precisie-infrastructuur tijdens een opendeurdag van de machinehal in Diepenbeek op 30 september. Twee dagen later nam de vestiging ook deel aan Open Bedrijvendag.

Lees meerdere artikels over precisie op onze blog-site.

Ontdek ons volledige dienstenaanbod rond precisieproductie