Overslaan en naar de inhoud gaan

Wanneer kunststoffen en composieten verenigd worden

Hybride kunststoffen bieden een steeds voordeliger alternatief voor traditionele materialen. De nieuwe generaties thermoplastische composieten bijvoorbeeld zijn veelbelovend op het vlak van milieuvriendelijkheid en productiviteit. Sirris ontwikkelt en integreert nieuwe procedés om deze materialen in te zetten.

Hybride kunststoffen (combinatie van thermoplastische composieten en geïnjecteerde kunststof) bieden oplossingen die ecologischer (want recycleerbaar) en economischer (hoge productiviteit) zijn op alle domeinen, te beginnen met de automobielsector, die grote belangstelling heeft voor die twee kenmerken.

“Omdat hybride kunststoffen kunnen worden gelast en gerecycleerd, hebben ze de afgelopen vier à vijf jaar een heuse boom doorgemaakt. En die nieuwe materialen hebben nog een groot potentieel.”

Projecten in 2015

  • CILAB: dit project, gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), ging van start in 2008 en werd in 2015 afgerond. Bij Sirris bestond het uit drie delen:

Hybride plastics: Sirris heeft gereedschap en een tweestapsprocedé ontwikkeld om complexe driedimensionale stukken met hoge prestaties te produceren waarbij thermoplastisch composiet en traditioneel gespuitgiete kunststof worden gecombineerd. Het thermoplastisch composiet wordt in vorm gebracht d.m.v. specifiek gereedschap en een specifiek procedé. Die preform wordt vervolgens ingegoten om er complexere geometrische details (versterkingen, scharnieren ...) aan toe te voegen en te zorgen voor een ‘net shape’-afwerking.

Holle structuren: Sirris heeft een procedé uitgewerkt om holle structuren te creëren op basis van thermoplastische preforms van gevlochten vezels. Naargelang van de beoogde toepassing wordt het vlechtwerk geëxpandeerd of gecomprimeerd om de vereiste vorm aan te nemen. Vervolgens kunnen door spuitgieten extra details worden toegevoegd.

Niet-destructieve controle: Sirris heeft een bestaande techniek om kunststof stukken d.m.v. infrarood te controleren verbeterd. Om na te gaan of er geen fouten in stukken zitten, worden ze in het kader van de traditionele techniek blootgesteld aan spots (warmtebronnen), waarna met een infraroodcamera wordt gecontroleerd of de warmte zich uniform verspreidt. Sirris heeft de puntspots vervangen door een reeks naast elkaar geplaatste stralers die over het hele stuk worden verplaatst, wat een homogenere warmte-inbreng en dus een resultaat van hogere kwaliteit garandeert.

Op welke projecten werken we vandaag?

  • Petcomp maakt deel uit van de Cwality-projecten die door het Waals Gewest worden gefinancierd en waarbij een onderzoekscentrum en een onderneming samenwerken. Het project heeft betrekking op de ontwikkeling van een innovatief sandwichmateriaal: een pet-schuimpaneel dat aan beide kanten wordt voorzien van een versterkte thermoplastische laag waardoor de mechanische weerstand aanzienlijk wordt verbeterd, en dat in één gang kan worden gevormd. Dit zal een voordelig alternatief bieden voor de huidige manier van werken, waarbij de componenten afzonderlijk worden gevormd en vervolgens worden verlijmd.

  • Macobio: (EFRO-project) onderzoek naar thermoplastische composieten van biogebaseerde materialen (meer info op de composietenpagina).
     
  • Tailcomp: (Cornet-project) onderzoek naar vormprocedé van thermoplastische composieten (meer info op de composietenpagina).