“Het Masterplan Innovatie geeft ons richting en inspiratie”

Herman DeracheOm succesvol te blijven, ondanks of dankzij razendsnelle technologische, economische en maatschappelijke evoluties, moeten bedrijven zich telkens opnieuw heruitvinden. Als collectief centrum van de technologische industrie ondersteunt Sirris al ruim zes decennia grote en kleine bedrijven om de juiste technologische keuzes te maken in functie van duurzame groei.

De technologie zette reuzenstappen in die periode, maar onze ambities bleven dezelfde: met onze multidisciplinaire expertise, state-of-the-art infrastructuur en een uitgebreid partnernetwerk de uitdagingen aangaan die innovatie met zich meebrengt.

Samen vormgeven aan innovatie

Naast 216 collectieve onderzoekstrajecten realiseerden we in 2015 in totaal 1.972 individuele industriële projecten voor 1.500 verschillende bedrijven. En die weten onze aanpak duidelijk te smaken. Met een score van 92,6% voor samenwerking en 94,1% voor labo-infrastructuur behaalde de tevredenheid over onze dienstverlening een nieuwe recordhoogte.

Stabiele omzet en stevige reserves

Dankzij deze individuele dienstverlening aan bedrijven slaagden we er bovendien in om, in tijden van druk op overheidssubsidies voor collectieve onderzoeksprojecten, onze omzet stabiel te houden. Meer nog, we bouwden de nodige reserves op voor toekomstige investeringen in technologie en expertise. Een goede zaak, want onze relevantie voor de industrie staat of valt met onze state-of-the-art knowhow en infrastructuur.

De voorbije vijf jaar trokken we in totaal 11 miljoen euro budget uit om ons machinepark up-to-date te houden. In 2015 ging dat onder meer naar een reeks nieuwe technologieën in onze vestiging in het Liège Science Park. Die vierde vorig jaar trouwens zijn twintigste verjaardag. En de site in Zwijnaarde kreeg met twee extra gietovens een modernere infrastructuur.

Op hetzelfde elan verder investeren

Verder bereidden we achter de schermen al een aantal innovaties voor 2016 voor, waaronder onze nagelnieuwe vestiging op de UGent-campus in Kortrijk. De site zal focussen op research in flexibele automatisering van assemblage.

In totaal willen we in 2016 voor 3 miljoen euro investeren in onze infrastructuur. De nieuwe spuitcabine met demonstratierobot voor tests met functionele coatings en laserapparatuur voor precisieproductie staan al sinds dit voorjaar ter beschikking van klanten in ons labo’s in Diepenbeek.

Groen licht voor data-innovatie en Additive Manufacturing

We namen in het voorbije jaar ook een aantal strategische beslissingen. Zo gingen we, na een periode van exploratie, van start met een volwaardig programma rond data-innovatie.

En binnen additive manufacturing zetten we het licht op groen voor een ambitieus vijfjarenplan. Nu AM aan de vooravond staat van zijn industriële doorbraak wil Sirris de bedrijfszekerheid en nauwkeurigheid van deze technologie via onderzoek verder verhogen en maakbedrijven een optimale begeleiding bieden bij de implementatie ervan binnen hun productieprocessen.

Masterplan Innovatie als leidraad

Bij al die keuzes geeft het Masterplan Innovatie ons richting en inspiratie. We ontwikkelden het samen met onze technologiefederatie Agoria op basis van trendstudies en een brede bevraging van de sector. Het plan houdt rekening met de grote technologische, economische en maatschappelijke tendensen van het moment en biedt bedrijven houvast bij het ontwikkelen van een visie en het definiëren van prioriteiten en actieplannen.

Het Masterplan Innovatie werd door de industrie enthousiast onthaald als ‘hun’ canvas om zich te ontpoppen tot een ‘business of the future’ die ‘products of the future’ vervaardigt in een ‘factory of the future’. Ook wij gebruiken het Masterplan bij Sirris als leidraad om onze dienstverlening verder te ontwikkelen.

Transversale krachtenbundeling

Vanaf 2016 ligt onze ontwikkelingsfocus op drie domeinen van de toekomst: ‘digitale servitisatie’, ‘smart products’ en ‘digitising manufacturing’. Het zijn stuk voor stuk transversale thema’s die expertise vergen uit tal van technologieën en ook andere vakgebieden naast technologie: juridisch, sociaal, veiligheid, IT …

Om ons te omringen met de beste experts in al die domeinen blijven we dan ook volop inzetten op partnerships met Agoria, universiteiten en tal van andere spelers in het innovatielandschap. Want één ding is zeker: om tot echte innovaties te komen, moeten we de krachten bundelen.

Jaarverslag 2015

Download de pdf-versie van het Jaarverslag 2015