Analyse van het machinepark voor datagestuurde optimalisering van bediening en onderhoud

Na drie geslaagde edities vindt op 24 september een vierde editie van het seminar 'Analyse van het machinepark voor datagestuurde optimalisering van bediening en onderhoud’ plaats. Het focust op de uitdagingen van een optimale bediening en onderhoud van een machinepark door middel van datagestuurde analyses en hybride modelleringstechnieken. Daarnaast zullen tijdens een nieuwe mastercourse, ‘The opportunities and challenges of fleet-based analytics’, op 25 september, praktische technieken voor de analyse van machineparken worden voorgesteld.

Veel bedrijven die een park van (quasi identieke) machines bedienen, zoals windturbines, compressoren of bedrijfsvoertuigen, kunnen de bediening ervan permanent monitoren dankzij de onafgebroken ontwikkelingen in de sensor-, communicatie- en dataopslagtechnologieën. Door gelijkwaardige activa onderling te vergelijken kan men beter de fysieke prestaties en kenmerken ervan onderscheiden van de operationele omgeving, wat het mogelijk maakt ondermaatse prestaties, verkeerde configuraties en nakende defecten te identificeren. Bedrijven die de mogelijkheden van machineparkanalyses ten volle benutten, verwerven betere bruikbare inzichten en forse verbeteringen van de operationele efficiëntie. 

De mastercourse, een organisatie van het EluciDATA Lab, gaat dieper in op de cruciale thema’s van machineparkanalyse aan de hand van concrete voorbeelden uit de industrie. Zo zullen onder meer de volgende thema’s worden aangesneden: resterende nuttige levensduur en het predictief onderhoud, verwerking en invoering van ontbrekende data, onderlinge vergelijking van activa, identificering van abnormale en slechtere prestaties, en modelleren van nieuwe activa met behulp van historische gegevens. Meer informatie over het aanbod van de mastercourse vindt u hier.  

Het seminar wordt georganiseerd in het kader van het SBO-project HYMOP waarbij VUB, Sirris, KU Leuven, imec en de Universiteit Antwerpen in samenwerking met een industrieel adviescomité, modelleringstechnieken bestuderen voor grote datastromen van hoogfrequente tijdsreeksen met het oog op een operationele optimalisering. Tijdens het seminar zullen de technologieën die tijdens het project tot stand kwamen, uitvoerig worden toegelicht en de mogelijkheden voor een industriële valorisatie worden uitgediept. Meer informatie over het event vindt u hier

Tags: