Alt Ctrl Trans - ALTernatief voor TRi- en hexavaLent Chroom in de Transport- en Transformatiesector

Het project Alt Ctrl Trans wil haalbare en efficiënte alternatieven voor hardverchromen voor de transport- en verwerkingsindustrie ontwikkelen en promoten.

 

 

In de afgelopen jaren werden efficiënte alternatieven voor hardchroomtoepassingen gezocht. Het depositieproces voor hardchroom maakt immers gebruik van chroomtrioxide, dat toxisch en kankerverwekkend is, waardoor onderhevig aan een zware regelgeving en voor verschillende toepassingen komt op korte termijn een verbod. De transport- en verwerkingssectoren, die zeer actief zijn in de grensregio België-Frankrijk, worden grotendeels beïnvloed door deze regelgeving. Hoewel er alternatieven zijn, voldoen ze niet noodzakelijk aan de gewenste specificaties of vereisen ze grote aanpassingen aan de productiefaciliteiten. 

Context

De industrie van de grenszone  Noord-Frankrijk, Wallonië, Oost- en West-Vlaanderen is historisch gericht op metallurgie, mechanica en metaalconstructies. Deze activiteitsdomeinen maken gebruik van technologieën die aan steeds strengere milieueisen moeten voldoen. Een van de technologieën die het meest onderhevig is aan dergelijke voorschriften is hardverchromen (zeswaardig verchromen). Deze oppervlaktebehandeling maakt het mogelijk om tegen aanvaardbare kost multifunctionele coatings aan te brengen op producten die zowel slijtage als corrosie weerstaan en zo in veel toepassingen kunnen worden gebruikt. Tijdens het depositieproces wordt echter gebruik gemaakt van zeswaardig chroom, dat giftig en kankerverwekkend is, wat heeft geleid tot een strenge regelgeving binnen REACH, die binnen afzienbare tijd zal uitmonden in een verbod voor het gebruik van dit proces. 

Zo'n verbod brengt veel bedrijven in de problemen. Beschikbare alternatieve behandelingen  voldoen niet aan de industriële specificaties of zijn niet compatibel met bepaalde toepassingen. Een voorbeeld is het thermische spuitproces HVOF dat als een alternatief naar voor geschoven wordt, omdat deze techniek ook resulteert in slijtvaste en corrosiewerende coatings. De technologie is echter niet toepasbaar op complex gevormde stukken. De meeste alternatieve technieken zijn ook compleet verschillend van het traditionele hardverchromen in een depositiebad, waarvoor niet alle bedrijven de financiële middelen hebben om hun huidige behandelingslijnen te vervangen door totaal nieuwe technologie. 

Doel

Doel van het project Alt Ctrl Trans is om aan deze bedrijven alternatieven te bieden voor zeswaardig verchromen, die aan hun werkelijke behoeften voldoen en waarvoor mogelijk de oude behandelingslijnen (deels) kunnen gerecupereerd worden. 

Benadering

Om de doelstelling van het project te bereiken wordt een methodologie toegepast die werkt op drie assen:

  • Maak de industriëlen bewust van het verbod op zeswaardig chroom en bepaal samen met hen de kenmerken die vereist zijn voor alternatieve technologie, afhankelijk van de toepassingen.
  • Ontwikkel, op basis van specificaties die met de industrie zijn opgesteld, drie soorten alternatieve coatings: chemisch nikkelboor deposities, elektrolytische chroom (trivalent) of legeringen en plasma transfer arc deposities.
  • Validatie van de coatings in samenwerking met de industrie en verspreiding van de resultaten van onderzoek naar de industrie door middel van training, workshops en seminaries.

Doelgroep

De transport- en maakindustrie.

Referentie

1.1.369 Alt Crl Trans 

Projectpartners

Materia Nova, CRITT-MDTS, VOM, FOREM, Sirris, UMONS, ENSAM, Universiteit van Lille

Financieel

Interreg – EFRO/FEDER

Timing

01/01/2019 – 31/12/2022

Externe link

http://www.altctrltrans.eu/