AI Starter Kit Portal, toegang tot AI-referentieoplossingen voor industriële gebruikscases

Het EluciDATA Lab heeft zijn AI Starter Kit Portal gelanceerd, die toegang biedt tot referentieoplossingen inzake AI voor concrete industriële gebruikscases.

In 2014 ging Sirris van start met EluciDATA, een project voor technologieoverdracht. Het project, dat werd ondersteund door VLAIO en met Agoria en DTAI - KU Leuven als partners, had als doel om data-innovatie in de industrie te stimuleren. Bij de afronding van het project waren veertien industriële demonstrators met betrekking tot 'entity profiling and recommendation', 'predictive analytics and forecasting' en technologische uitdagingen geïdentificeerd, geselecteerd en gerealiseerd in samenwerking met bedrijven die betrokken waren bij de projectgebruikersgroep.

EluciDATA Lab approach to AI adoption in industrial contexts

Om bedrijven te helpen inzicht te krijgen in het potentieel van data-innovatie aan de hand van concrete voorbeelden en om te laten zien hoe concrete problemen kunnen worden aangepakt, zijn deze demonstrators omgevormd tot Starter Kits. Deze Starter Kits veralgemenen en distilleren de AI-behoeften in specifieke industriële gebruikscases en vormen zo een bron van inspiratie om vergelijkbare problemen aan te pakken.

Kenmerken van Starter Kits

De Starter Kits zijn onafhankelijke verzamelingen van autodidactisch materiaal waarin specifieke data-innovatieonderwerpen worden beschreven wat betreft businessdoelstelling, datagerelateerde vereisten en uitdagingen, relevante datawetenschappelijke taken enz. Ze bevatten een gedocumenteerde proof-of-concept-oplossing, waarbij gebruik wordt gemaakt van publieke datasets, en illustreren welke methodes inzake machineleren moeten worden gebruikt en hoe ze moeten worden gecombineerd. De Starter Kits bestrijken een grote verscheidenheid aan industriële probleemsituaties, geïllustreerd aan de hand van specifieke gebruikscases op verschillende domeinen, en bevatten relevante links naar technologie en literatuur, richtlijnen en beste praktijken, regelgeving ...

Toegang en verspreiding

Om deze Starter Kits te verspreiden onder en toegankelijk te maken voor een groter publiek, heeft het EluciDATA Lab de AI Starter Kit Portal gelanceerd en Starter Kit Passports gecreëerd waardoor bedrijven een of meerdere Starter Kits kunnen selecteren die voor hen het meest relevant zijn. Elk Starter Kit Passport bevat een duidelijke beschrijving van de businesscontext en het doel dat in de Starter Kit wordt behandeld, de toepassingscontext waarin de gepresenteerde datagestuurde aanpak nuttig kan zijn, de specifieke datavereisten waaraan moet worden voldaan om een dergelijke dataoplossing te realiseren en een heldere uiteenzetting van de gebruikscase om de aanpak te illustreren.

Momenteel zijn vijf Starter Kits beschikbaar en wordt er aan nog drie Kits gewerkt. Nieuwe Starter Kits worden met vaste regelmaat toegevoegd.

Overview of currently available Starter Kits

Wenst u meer informatie over de AI Starter Kit Portal? Raadpleeg onze website.