Workshop in additive manufacturing brengt future technologies in bioprinting - 8 okt 2013

De markt van additieve productie is heel divers. Meest belovende niche hierin zijn de biomedische toepassingen, met bioprinting als hot topic. Interesse in de technologie en haar toepassingsmogelijkheden, maar nog heel wat vragen? Sirris brengt u tijdens deze workshop met interactieve momenten op de hoogte van de state of the art en toekomst, én polst ook naar de noden die u als (toekomstige) gebruiker ondervindt. (voertaal = Engels)