Webinar connected manufacturing - Hoe starten met het connecteren van uw productie?

De mogelijkheden van de verschillende Industrie 4.0-toepassingen lijken enorm. Toch heerst vaak het gevoel dat een aantal zaken te complex is of dat de uiteindelijke waarde onduidelijk is. En in een aantal gevallen begrijpen de verschillende spelers in dit domein elkaar niet. De mogelijkheden zijn nochtans enorm, zowel wat betreft inzichten in productkwaliteit, in het productieproces als in de werking van de machines. Tijdens dit eerste webinar komt hoe te starten met het connecteren van uw productie aan bod.