VVGT-studieavond - Stofproblematiek in de gieterijsector

De richtlijnen en normen met betrekking tot concentraties van inadembaar stof in de werkomgeving worden steeds strenger. Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen, zijn gieterijen gedwongen investeringen en aanpassingen te doen aan de installaties.