VVGT-studieavond - Metingen in vloeibaar gietijzer en de mogelijkheden tot controle van de enting

In gieterijen zijn meetapparatuur en -materiaal uiteraard onontbeerlijk. Het eerste deel van deze VVGT-avond geeft een overzicht van de beschikbare meetapparatuur en -mogelijkheden. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op een nieuwe thermische analysetechniek en toepassingen.