Strategische mogelijkheden met intellectuele eigendomsrechten

In een snel veranderende wereld waarin innovaties onophoudelijk afkomen op mensen, bedrijven en bedrijfsvoering, is het nodig stil te staan bij intellectuele eigendomsrechten (IP). Dit kan op twee manieren: hoe bouw je zelf een strategische positie voor IP én hoe kunt u inspiratie blijven halen uit de wereld rondom u?