Startevent clusterproject ‘Innovatieve coatings’

Het clusterproject 'Innovatieve coatings' wil samenwerkingen opzetten tussen verschillende bedrijven uit de coatingsectoren via vraag en aanbod. Tijdens het startevent krijgt u hierover meer uitleg. Gastspreker is astronaut Dirk Frimout. (voertaal = Engels)