Rechten op en bescherming van software: Wat is de impact op uw business?

Software overspoelt de wereld. Vrijwel iedere onderneming krijgt met software te maken. Er bestaan veel clichés en aangenomen waarheden over de rechten op software en de bescherming ervan. Maar hoe zit het nu echt?