Ook in 2015 organiseert Sirris sessies Lerend Netwerk Doorlooptijdverkorting

Kortere doorlooptijden realiseren brengt voor uw bedrijf heel wat directe en indirecte voordelen mee, zoals minder spoedorders en lagere voorraden, maar ook minder overhead en een hogere productiviteit. Sirris brengt bedrijven samen om rond doorlooptijdverkorting voor de operationele productieprocessen - kantoor en werkvloer - ervaring met elkaar uit te wisselen.