Ontdek de strategische opportuniteiten van intellectuele eigendomsrechten

Op 7 november organiseren de octrooicellen van WTCB, Centexbel, Sirris en Essenscia een halve informatiedag over de opportuniteiten geboden aan bedrijven via intellectuele eigendomsrechten. (voertaal = Frans)