Ontbijt 'Microfluïdica'

Op 21 november organiseren Sirris en InnovaTech een ontbijtsessie rond microfluïdica: aan de hand van uiteenzettingen, getuigenissen uit de industrie en een bezoek aan de faciliteiten zullen de deelnemers zich in twee uur tijd een beeld kunnen vormen van het potentieel van deze discipline.(voertaal = Frans)