Online kick-off 'Digitrack' en 'Operator 4.0'

Door de coronacrisis hebben alle bedrijven zich in een snel tempo moeten aanpassen en is de normale gang van zaken niet langer aan de orde. Daarom organiseert Flanders’ FOOD samen met de projectpartners, waaronder Sirris, een virtuele, on-line kick-off meeting voor de projecten Digitrack en Operator 4.0.