Naar een veilige mens-cobot samenwerking

Van cobots wordt verwacht dat ze veilig zijn voor de operator in de nabijheid. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat de applicatie veilig is? Welke normen zijn er die ons kunnen helpen bij ontwerp en implementatie? Tijdens deze workshop worden de geldende veiligheidsnormen voor cobot- en robottoepassingen op een overzichtelijke en begrijpelijke manier uitgelegd en gedemonstreerd.