Meet the Expert: een ervaringsuitwisseling over doorlooptijdverkorting met Rajan Suri

Tijdens deze ervaringsuitwisseling met andere bedrijven kan u kennismaken met Rajan Suri, de grondlegger van Quick Response Manufacturing (QRM), en aan hem uw problematiek omtrent doorlooptijdverkorting voorleggen. (voertaal = Engels)