Masterclass Productielogistiek 4.0 - Meet the AMRs

Productielogistiek optimaliseren en zinvol automatiseren met automated guided vehicles (AGV) of autonome mobiele robots (AMR)… hoe kunt u als bedrijf inschatten hoe een dergelijke AGV of AMR zinvol in te zetten en wat zijn de stappen van een dergelijk traject? Tijdens deze masterclass zal Sirris u inspireren en zelf laten ontdekken wat de mogelijkheden zijn.