Intellectuele eigendom en zijn plaats in de bedrijfsstrategie

Intellectuele eigendom is een essentieel onderdeel van de bedrijfsstrategie. Tijdens een seminarie op 30 september 2014 wordt de stand van zaken opgemaakt. (voertaal = Frans)