Innovation Day van CFK Valley Belgium met focus op spoorwegsector

Recent werd een project afgesloten dat de mogelijkheden onderzocht van het gebruik van composieten in structurele treinelementen. De veelbelovende resultaten hiervan zijn de aanleiding voor twee nieuwe initiatieven, die uitvoerig aan bod zullen komen op de volgende Innovation Day van CFK Valley Belgium. De voertaal is Engels.