Innovation Day over automatisering van de productie van composietstukken

CFK Valley Belgium organiseert op 14 en 15 oktober zijn eerste Innovation Day. Op 14 oktober krijgt u in de namiddag de mogelijkheid om JD'C Innovation te bezoeken. 's Anderendaags kunt u een conferentie bijwonen over automatisering van de productie van composietenstukken.