Infosessie : Valorisatie van afval uit verspaanprocessen

Metaalverwerkende bedrijven hebben dikwijls te maken met grote hoeveelheden spaanafval zoals spanen en slijpsel. Het is niet altijd eenvoudig om als bedrijf deze afvalstromen te valoriseren. Op 25 september kan u bij ZF Wind Power terecht voor een toelichting over hun project rond de valorisatie van spaanafval en een rondleiding in de verspaningsafdeling.