Industrie 4.0 Training - Basic concepts of the digitization of industry

Binnen de industrie wordt de uitdaging van digitalisatie vaak bediscussieerd, maar het ontbreekt aan een concrete en vooral ook systematische aanpak. Er is een grote behoefte aan praktische kennis en vaardigheden. 3IF biedt een praktijkgerichte training, waarin bedrijven systematisch bekend raken met de uitdagingen van digitalisatie.