Complexiteit circulaire projecten
Masterclass

Hoe kan uw maakbedrijf geld verdienen met circulaire projecten?

U kunt zich als bedrijf vinden in circulaire doelstellingen. Anderzijds ziet u ook dat uw klanten niet extra willen betalen voor circulaire producten of diensten die u toch meer kosten om ze op de markt te brengen. Het wordt helemaal ingewikkeld als u weet dat diezelfde klanten duurzaamheid eigenlijk wel belangrijk vinden en er toch niet voor willen betalen. In deze masterclass leert u hoe u met dit soort schijnbare tegenstellingen kan omgaan en hoe u dergelijke complexiteit zelf kan benutten. We reiken methodes en tools aan om de oorzaken van de complexiteiten te identificeren, de waardevolste partnerschappen te vinden en er waarde uit te halen.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor personen die met hun bedrijf/organisatie hun activiteiten, producten of toeleveringsketens willen verduurzamen en nog op zoek zijn naar de juiste strategie en aanpak. Ze is vooral nuttig voor ondernemers, productmanagers, productontwerpers, R&D-verantwoordelijken, duurzaamheidsmanagers, innovatie verantwoordelijken, … en ander gedreven personen die in hun bedrijf verdere stappen willen zetten richting circulair ondernemen.

Hoe ga je om met de complexiteit?

Tijdens deze masterclass nemen we de maakbedrijven met eigen productontwerp, productie en verkoop als uitgangspunt. We gebruiken dit uitgangspunt om aan te tonen hoe u de complexiteit vanuit verschillende perspectieven kan benaderen:

  • vanuit productportfolio en productontwerp,
  • vanuit de operationele processen,
  • vanuit de waardeketen en het stakeholderperspectief.

Elk van deze zienswijzen heeft zijn merites. Om de waarde te ontdekken die uw bedrijf met circulaire projecten kan ontsluiten, helpt elk van deze perspectieven.

Slim inzetten van middelen

Omdat we allemaal beperkt zijn in budget en middelen, is het uitermate belangrijk deze zo gericht mogelijk in te zetten. Anderzijds willen we zo snel mogelijk tot concrete acties overgaan en niet blijven steken in concepten of te theoretische strategieën. Daarom focussen we in de masterclass op methodes die u snel in de circulaire praktijk kan brengen en die de risico’s verbonden aan innovatie en vernieuwing stap voor stap reduceren.

Wat mag u verwachten?

· Een methode om u in de complexe omgevingen vooruitgang te laten boeken vanuit de waarde voor de u en uw klanten

· Een raamwerk om stap voor stap de onzekerheden en risico’s te reduceren bij het opstarten van circulaire projecten en circulaire producten.

· Een interactieve opleiding die u hulpmiddelen (tools, templates, methode, soft skills) aanreikt, passend bij uw organisatie.

· Begeleiding met ruimte om de methode concreet te maken op uw bedrijfsindividuele trajecten en ambities.

· Inspiratievolle cases en praktijkvoorbeelden van andere maakbedrijven uit de technologische sector.

· Een literatuurlijst (boeken en publicaties) rond circulaire innovaties en de aanpak.

Programma

09:00 - 10:30 Deel 1 - Waarom circulaire projecten complex zijn en basisaanpak in complexe omgevingen

10:30 - 10:45: Pauze

10:45 - 12:15: Deel 2 - De actoren en dimensies van circulariteit, en hoe ze aan elkaar hangen

12:15 - 13:15: Lunchpauze

13:15 - 14:45: Deel 3 - De waardeketen in beeld brengen en de kansen uit de complexiteit detecteren

14:45 - 15:05: Pauze

15:05 - 16:30: Deel 4 - Vaardigheden en hulpmiddelen om snel te leren bij het opzetten en uitbouwen van complexe circulaire projecten

Na de sessies kunt u

· de principes van de circulaire economie vertalen naar waardecreatie voor uw organisatie

· een breed beeld opstellen van een ecosysteem en er de opportuniteiten in vinden

· zelf aan de slag gaan om uw idee een stap concreter te maken en om met de meest geschikte partners stappen vooruit te zetten

· uit de complexiteit die elementen detecteren die de sleutel vormen voor uw circulair project

· beschikken over een set tools die u kan inzetten in veel van uw toekomstige projecten

· de circulaire economie een stapje dichterbij brengen.

Heeft u als bedrijf een interessante case die u wenst verwezenlijkt te zien? Neem zeker contact met ons op!

Prijs

De deelnameprijs voor deze masterclass bedraagt 1.245 euro. Bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, betalen dankzij de steun van VLAIO in het kader van het Industriepartnerschap-project slechts 375 euro.

Deze masterclass maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Digitalisering, Duurzaamheid & Industrie4.0. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Industriepartnerschap

Datum

20 april 2023 09:00 - 16:00

Locatie

Sirris
Gaston Geenslaan 8
3001 Heverlee
België

Google maps

Prijs

€375,- bedrijven gevestigd in Vlaanderen | €1250,- andere

Contactpersoon

Datum

20 april 2023 09:00 - 16:00

Locatie

Sirris
Gaston Geenslaan 8
3001 Heverlee
België

Google maps

Prijs

€375,- bedrijven gevestigd in Vlaanderen | €1250,- andere