Het octrooi en nieuwheidsonderzoek in de bouw

Enterprise Europe Network nodigt u in samenwerking met SPI, Sirris en WTCB uit om een stand van zaken op te maken over octrooien in de bouw.